0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki członka organizacji jako koszt uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych składki członkowskie na rzecz organizacji, której jako przedsiębiorca jestem członkiem? Jeżeli tak, to co będzie podstawą do zaksięgowania?

Leon, Poznań

 

Jeżeli przynależność do organizacji nie jest obowiązkowa składki nie będą kosztem podatkowym.

Składki członkowskie mogą bowiem stanowić koszt podatkowy tylko w określonych przepisami sytuacjach:

  • gdy przynależność podatnika do danej organizacji jest obowiązkowa i ma związek z prowadzoną działalnością lub

  • gdy przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, ale tylko i wyłącznie gdy dotyczy:

a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - jednak do określonego przepisami limitu.

W przypadku składek stanowiących koszt uzyskania przychodu podstawą księgowania (zapisu w KPiR) będzie stworzony przez przedsiębiorcę dowód wewnętrzny, pod który należy podpiąć potwierdzenie zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów