0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2018

Wielkość tekstu:

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Od 2018 roku, przestaje obowiązywać dotychczasowy schemat opłacania składek na 3 różne nr kont z podziałem na składki społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy. Od początku roku przedsiębiorcy będą zobowiązani wpłacać wszystkie składki ZUS na jeden indywidualny numer rachunku bankowego (NRS - Numer Rachunku Składkowego). Więcej na temat tych zmian można przeczytać tutaj.

Składka na ubezpieczenie społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy - w 2018 r. jest to kwota 4.443 zł

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi 2.665,80 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

Styczeń - Grudzień 2018 r.

emerytalne

19,52

520,36 zł

rentowe

8,00

213,26 zł

chorobowe

2,45

65,31 zł

wypadkowa

1,67%

44,52 zł

RAZEM

31,64 %

843,45 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

Styczeń - Grudzień 2018 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

3.554,93

Stawka %

9,00

Kwota (zł)

319,94

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

275,51 

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2018 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od stycznia 2018 wartość składki na Fundusz Pracy będzie wynosiła 65,31 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów