0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców - 2019

Wielkość tekstu:

Składki ZUS na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Od 2018 roku, składki ZUS należ wpłacać na jeden indywidualny numer rachunku bankowego (NRS - Numer Rachunku Składkowego). Co do zasady przedsiębiorcy opłacają składki ZUS od podstawy określonej przepisami - ogólnej dla wszystkich przedsiębiorców. Jednak już od nowego roku, przedsiębiorcy, którzy maja małe przychody, będą mogli skorzystać z opłacania składek od przychodu.

Składka ZUS w 2019 r.

Dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać z opłacania składek ZUS od przychodu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Prognozowane wynagrodzenie ogłoszonego na dany rok kalendarzowy w 2019 r. wynosi 4765 zł. Tym samym podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 2859,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

Styczeń - Grudzień 2019 r.

emerytalne

19,52

558,08 zł

rentowe

8,00

228,72 zł

chorobowe

2,45

70,05 zł

wypadkowa

1,67

47,75 zł

RAZEM

31,64

904,60 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r.

Podstawą składki zdrowotnej jest ogłoszona przez Prezesa GUS kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Obowiązująca minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 to 342,32 zł (75% x 5071,41 = 3803,56 * 9%).

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2019 r. stopa procentowa składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od stycznia 2019 wartość składki na Fundusz Pracy będzie wynosiła 70,05 zł.

Suma składek ZUS przedsiębiorcy wraz z dobrowolnym chorobowym wynosi 1316,97 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów