Poradnik Przedsiębiorcy

Jak ująć na kasie fiskalnej otrzymane zaliczki za rezerwacje?

Jestem właścicielem ośrodka wypoczynkowego, który czynny jest wyłącznie w okresie letnim. Jednakże rezerwacji klienci dokonują już wcześniej, wpłacając zaliczki w określonych kwotach. Jako że są to najczęściej osoby prywatne, sprzedaż taką ewidencjonuję na kasie fiskalnej. Jak jednak powinienem ująć łączny raport okresowy w mojej księdze przychodów i rozchodów oraz rejestrze VAT?

Sebastian, Kołobrzeg

 

Co do zasady, otrzymanie zaliczki generuje jedynie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT. Natomiast przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych powstanie dopiero w momencie wykonania usługi.

Otrzymane zaliczki należy nabić na kasę. Jednak w takiej sytuacji, kiedy wprowadza Pan wartość łącznego raportu okresowego z miesiąca, w którym otrzymano zaliczki do swojej podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy pamiętać, aby pomniejszyć jego wartość netto o otrzymane zaliczki. Wpłaty te dla celów porządkowych należałoby natomiast ujmować w osobnej ewidencji. Ponieważ otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT podatek VAT należy wykazać w Rejestrze sprzedaży w całej wartości już w okresie otrzymania zaliczek.

Dopiero w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpi wykonanie usługi nastąpi księgowanie otrzymanych wcześniej zaliczek do KPiR. Należy pamiętać o tym, aby wartość netto księgowanego w tym okresie raportu powiększyć o przychody uzyskane z wcześniejszych zaliczek. Dlatego też warto jest prowadzić wspomniano wyżej ewidencję, dzięki której łatwiej będzie kontrolować wartości przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.