Poradnik Przedsiębiorcy

Skan podpisanej faktury korygującej - czy jest potwierdzeniem?

Czy podpisana, zeskanowana i wysłana przez e-mail w formacie PDF kopia korekty faktury stanowi potwierdzenie na otrzymanie tejże korekty?

Artur, Toruń

 

Tak, odesłana, zeskanowana faktura korygująca  z podpisem kontrahenta będzie potwierdzeniem otrzymania przez niego tejże faktury korygującej. Co więcej, już nawet sam e-mail, który w treści posiadałby informację potwierdzającą otrzymanie faktury korygującej przez nabywcę, byłby wystarczającym dowodem pozwalającym uznać, że faktura korygująca została przez nabywcę otrzymana.