0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Urlop wypoczynkowy z limitu przyszłorocznego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W bieżącym roku wykorzystam cały przysługujący mi urlop wypoczynkowy, a wiem, że będę potrzebował dni wolnych pod koniec roku. Czy pracodawca może mi udzielić urlopu wypoczynkowego zaliczkowo z limitu przyszłorocznego?

Marek, Warszawa

 

Pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy z limitu, do którego nabył prawo w danym roku. Zasada ta wyklucza możliwość by otrzymać urlop wypoczynkowy w formie zaliczki, który zostanie pobrany z limitu przyszłorocznego.

Pracodawca, który wyraziłby zgodę na zmniejszenie limitu przyszłorocznego o dni urlopu wykorzystane przed nabyciem do niego prawa, popełniłby wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Nie ma tutaj znaczenia, czy pracownik złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na zmniejszenie limitu urlopu wypoczynkowego za przyszły rok. Bez względu na ustalenia pomiędzy stronami pracownik z nowym rokiem nabywa prawo do pełnego limitu urlopu wypoczynkowego.

Ważne!

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze niż przysługujący pracownikowi limit urlopu na dany rok, jednak w takiej sytuacji nie może pomniejszyć limitu urlopu przyszłorocznego.

Udzielenie większej liczby dni urlopu wypoczynkowego to jedynie dobra wola pracodawcy.

Wyjątkiem jest urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego, gdyż nabywa on prawo do urlopu w wymiarze 22 dni po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Jeżeli pracownik młodociany ma zbyt krótki staż pracy, może wnioskować u pracodawcy o udzielenie zaliczkowego urlopu w okresie ferii szkolnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów