0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak udokumentować zakup od osoby prywatnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy zakupiony dla celów prowadzonej działalności aparat fotograficzny od prywatnej osoby można uznać za koszt? Posiadam jedynie umowę sprzedaży. Jeżeli może ona stanowić dowód zakupu, to jakie informacje powinny się na niej znaleźć?

Anna, Krotoszyn

 

Jeżeli zakupu dokonano od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dokumentem potwierdzającym transakcję będzie właśnie umowa sprzedaży. Może ona wówczas stanowić podstawę ujęcia kosztu w KPiR. Umowa sprzedaży powinna zawierać co najmniej dane dotyczące:

  • stron (nazwy i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której umowa dotyczy,
  • daty sporządzenia umowy oraz daty dokonania faktycznego zakupu, jeżeli różni się od daty sporządzenia umowy,
  • przedmiotu operacji gospodarczej i jego wartości oraz ilościowe określenie, jeżeli jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisów osób obu stron.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że jeżeli wartość zakupionego aparatu przekracza 3500 zł, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Wówczas koszt podatkowy będą stanowiły odpisy amortyzacyjne ujęte w KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów