0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług najmu

Wielkość tekstu:

Świadczę usługi najmu i jestem czynnym podatnikiem VAT. Intryguje mnie kwestia powstania obowiązku podatkowego w VAT, gdyż do tej pory faktury sprzedażowe ujmowałem w rejestrze sprzedaży VAT w dacie jej wystawienia. Słyszałem, że nie jest to poprawne. Proszę o informację w jakim terminie mam ujmować VAT z tych faktur w rejestrze?

Stefan, Ciechocinek

 

Dotychczasowy sposób ewidencjonowania podatku VAT z faktur dotyczących najmu był niepoprawny. Kwestie związane z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT przy usługach najmu reguluje art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług:

Obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

Co ważne otrzymanie części zapłaty powoduje powstanie obowiązku podatkowego VAT w tejże części.

Reasumując, podatek VAT z faktur najmu powinien ująć Pan w rejestrze sprzedaży VAT w dacie otrzymania płatności. W przypadku, gdy jest to cała należność, wówczas w rejestrze ewidencjonuje się całą wartość podatku VAT. Natomiast, gdy ma miejsce zapłata częściowa, należy w rejestrze ująć część podatku odpowiadającą otrzymanej kwocie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów