0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu firmowego - okres użytkowania krótszy niż rok

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłam na umowę sprzedaży samochód osobowy o wartości 20.000 zł. W ramach działalności zamierzam go użytkować przez okres krótszy niż rok. Jak mam zaksięgować jego zakup? Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Julia, Poznań

 

Samochód, o którym mowa w pytaniu, nie spełnia podstawowego kryterium uznania go za środek trwały - okres użytkowania dłuższy niż rok. W związku z tym, zakup samochodu należałoby wykazać bezpośrednio w księdze przychodów i rozchodów - kol. 13 - pozostałe wydatki.

Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W konsekwencji będzie Pani zobligowana do prowadzenia kilometrówki dla celów podatku dochodowego.

Jeżeli samochód firmowy będzie użytkowany przez okres dłuższy niż rok, wówczas będzie Pani zobligowana do skorygowania zapisów związanych z pojazdem - wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych i poddania go amortyzacji w czasie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów