Poradnik Przedsiębiorcy

Faktury kosztowe z zeszłych miesięcy - księgowanie

Od niedawna samodzielnie prowadzę księgowość. W jaki sposób zaksięgować faktury kosztowe z września, które otrzymałam w październiku?

Józefa, Włoszczowa

 

Na odliczenie VAT z faktury kosztowej ma Pani trzy okresy rozliczeniowe od momentu otrzymania faktury. W przypadku rozliczeń:

  • miesięcznych - VAT można odliczyć w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych;

  • kwartalnych - VAT można odliczyć w kwartale otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych.

Natomiast jeżeli chodzi o koszty w KPiR faktura musi być zaksięgowana w obrębie tego samego roku podatkowego którego dotyczy.

W przypadku gdy rozlicza się Pani miesięcznie faktury należy wykazać w okresie bieżącym - październik - zarówno w rejestrze zakupu VAT oraz w księdze przychodów i rozchodów.