Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla psychologa?

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 stycznia 2015 kasy fiskalne obowiązują m.in. lekarzy, mechaników i prawników, nawet, jeśli ich obrót roczny nie przekroczył 20 tys. zł. Prowadzę działalność jako psycholog. Czy obowiązek rejestrowania sprzedaży dotyczy również mojej działalności?

Jakub, Jasło

 

W związku ze zmianami przepisów w zakresie zwolnienia z kasy fiskalnej obowiązek jej prowadzenia bez względu na wielkość obrotów został nałożony na usługi świadczone w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Jeżeli zatem usługi świadczone są przez lekarza, to konieczne jest ewidencjonowanie na kasie sprzedaży  tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności od 1 marca 2015. W innym przypadku co do zasady możliwe będzie korzystanie ze zwolnienia z kasy do limitu 20 000 zł w skali roku.