0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oprocentowanie rachunku VAT - czy może zarabiać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mój podstawowy firmowy rachunek rozliczeniowy korzysta z oprocentowania. W związku z nadchodzącym mechanizmem split payment w lipcu 2018 roku zostanie utworzony do niego rachunek VAT. Czy rachunek VAT split payment może zarabiać poprzez oprocentowanie rachunku VAT? Jeśli tak, gdzie będą trafiać naliczone odsetki?

 Kazimierz, Sopot

 

W związku z wejściem w życie od lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności, tzw. spilt payment, banki oraz SKOK-i zobowiązane są do otworzenia rachunku VAT dla rachunków rozliczeniowych przedsiębiorcy (nie dotyczy to rachunków typu ROR). Samo funkcjonowanie rachunku VAT zostało ściśle określone w dodatkowym rozdziale 3a “Rachunek VAT” ustawy Prawo bankowe obowiązującym od lipca 2018 r. Między innymi w rozdziale tym, w art. 62a ust. 8 zostało wskazane, że “środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane”.

Należy pamiętać, że odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym powinny zostać co do zasady opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. „podatkiem Belki”. W naszym imieniu rozlicza go i odprowadza sam bank.

Potwierdził to również Dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, w wywiadzie udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów 19 marca 2018 r., w którym powiedział, że:

Oprocentowanie rachunku VAT będzie uzależnione od tego, czy zwykły rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy jest oprocentowany. To zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy bankiem i przedsiębiorcą. Z naszej strony w przepisach wprowadziliśmy jedynie mechanizm, który spowoduje, że automatycznie odsetki naliczone od środków na rachunku VAT będą zapisywane na zwykłym rachunku firmy – w całości i od razu, bez żadnego działania przedsiębiorcy”.

Reasumując, czy możliwe jest oprocentowanie rachunku VAT? To zależy. Jeśli zostało ustalone z bankiem, że środki na rachunku VAT będą oprocentowane, wówczas naliczane odsetki będą wpływać na podstawowy firmowy rachunek rozliczeniowy, dla którego bank zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe otworzył rachunek VAT. Natomiast jeśli jednak bank w ustaleniu stron wskazał, że rachunek VAT będzie rachunkiem nieoprocentowanym, czyli nie zostanie wskazane oprocentowanie rachunku VAT, to wówczas nie będą naliczane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów