Poradnik Przedsiębiorcy

Oprocentowanie rachunku VAT - czy może zarabiać?

Mój podstawowy firmowy rachunek rozliczeniowy korzysta z oprocentowania. W związku z nadchodzącym mechanizmem split payment w lipcu 2018 roku zostanie utworzony do niego rachunek VAT. Czy rachunek VAT split payment może zarabiać poprzez oprocentowanie rachunku VAT? Jeśli tak, gdzie będą trafiać naliczone odsetki?

 Kazimierz, Sopot

 

W związku z wejściem w życie od lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności, tzw. spilt payment, banki oraz SKOK-i zobowiązane są do otworzenia rachunku VAT dla rachunków rozliczeniowych przedsiębiorcy (nie dotyczy to rachunków typu ROR). Samo funkcjonowanie rachunku VAT zostało ściśle określone w dodatkowym rozdziale 3a “Rachunek VAT” ustawy Prawo bankowe obowiązującym od lipca 2018 r. Między innymi w rozdziale tym, w art. 62a ust. 8 zostało wskazane, że “środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane”.

Należy pamiętać, że odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym powinny zostać co do zasady opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. „podatkiem Belki”. W naszym imieniu rozlicza go i odprowadza sam bank.

Potwierdził to również Dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, w wywiadzie udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów 19 marca 2018 r., w którym powiedział, że:

Oprocentowanie rachunku VAT będzie uzależnione od tego, czy zwykły rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy jest oprocentowany. To zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy bankiem i przedsiębiorcą. Z naszej strony w przepisach wprowadziliśmy jedynie mechanizm, który spowoduje, że automatycznie odsetki naliczone od środków na rachunku VAT będą zapisywane na zwykłym rachunku firmy – w całości i od razu, bez żadnego działania przedsiębiorcy”.

Reasumując, czy możliwe jest oprocentowanie rachunku VAT? To zależy. Jeśli zostało ustalone z bankiem, że środki na rachunku VAT będą oprocentowane, wówczas naliczane odsetki będą wpływać na podstawowy firmowy rachunek rozliczeniowy, dla którego bank zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe otworzył rachunek VAT. Natomiast jeśli jednak bank w ustaleniu stron wskazał, że rachunek VAT będzie rachunkiem nieoprocentowanym, czyli nie zostanie wskazane oprocentowanie rachunku VAT, to wówczas nie będą naliczane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.