0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Relacja z webinaru "Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie"

Wielkość tekstu:

W dniu 29 grudnia 2021 r. odbyło się webinarium organizowane przez serwis wFirma.pl we współpracy z ekspertami Ministerstwa Finansów. Tematem spotkania były wybrane zmiany wprowadzane od 2022 roku przez Polski Ład oraz uszczelniające podatek dochodowy.

Wprowadzenie do szkolenia poprowadził Pan Jan Sarnowski - Wiceminister Finansów, a omówieniem zmian, jakie czekają przedsiębiorców od 2022 roku, zajęła się Pani Beata Karbownik - zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów.

Relacja z wydarzenia "Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie"

Nagranie z webinarium mogą Państwo obejrzeć poniżej:

 

W spotkaniu omówione zostały takie tematy, jak:

 • ulga dla klasy średniej,

 • rozliczenia podatkowe w kontekście zmiany w składce zdrowotnej,

 • PIT-0 dla rodziny 4+,

 • ulga na powrót,

 • zmiany w leasingu od 2022 roku.

 

Zgodnie z zapowiedziami, zebrane w czasie spotkania pytania zostaną opracowane po nowym roku przez ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy we współpracy z Ministerstwem Finansów. Gotowe odpowiedzi w formie broszury wyślemy uczestnikom webinarium na adresy mailowe wskazane podczas rejestracji oraz opublikujemy w artykułach na naszym portalu.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kilka wybranych pytań, zadanych przez uczestników podczas spotkania.

 

 1. Czy składki ZUS za grudzień 2021 r. zapłacone do końca grudnia 2021 r. będą mogły korzystać z odliczeń w zaliczce na podatek na starych zasadach?

Tak, możliwe jest odliczenie składek za grudzień 2021 w grudniu. Przepisy nie zabraniają dokonania wcześniejszej zapłaty. Składka zdrowotna zapłacona w grudniu (oczywiście pod warunkiem opłacenia wszystkich należnych składek, łącznie ze społecznymi oraz nieposiadanie zaległości w ZUS) będzie odliczona na starych zasadach, czyli jest możliwe odliczenie jej od podatku w zaliczce na PIT za grudzień (lub IV kwartał przy rozliczeniu kwartalnym z PIT). Od nowego roku nie będzie to możliwe. Zapłata za grudzień 2021 r w styczniu 2022 r., spowoduje brak prawa do odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej.

 1. Czy preferencyjne składki ZUS np. 24-miesięczna ulga dla nowych firm pozostaje bez zmian?

Przepisy Nowego ładu nie zmieniły zasad korzystania z ulg w opłacaniu składek społecznych ZUS. Oznacza to, że zasady korzystania z takich ulg jak ulga na start, składki preferencyjne czy składki od dochodu zostają bez zmian. Zmieni się jedynie sposób ustalania składki zdrowotnej. 

 1. Czy comiesięczne składanie deklaracji DRA będzie obowiązkowe także dla ryczałtowców, którzy wybiorą metodę liczenia składki zdrowotnej na podstawie przychodów z zeszłego roku?

Z aktualnych informacji od ZUS wynika, że ze zwolnienia z comiesięcznego przekazywania deklaracji rozliczeniowych DRA do ZUS będą mogli skorzystać jedynie: 

 • duchowni,

 • osoby składające dokumenty za nianie,

 • osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czyli na chwilę obecną pozostali przedsiębiorcy (w tym ryczałtowcy, którzy wybrali metodę naliczania składki zdrowotnej na podstawie przychodów z zeszłego roku) powinni wysyłać deklaracje rozliczeniowe ZUS co miesiąc.

 1. Czy programy kadrowe będą automatycznie naliczały ulgę dla klasy średniej? Czy trzeba to będzie robić ręcznie?

Nie posiadamy informacji o tym w jaki sposób wszystkie systemy kadrowe będą rozliczały ulgę dla klasy średniej. Możemy jedynie potwierdzić, że system wFirma będzie uwzględniał ulgę dla klasy średniej automatycznie podczas wyliczania list płac.

 1. Wykupiłam samochód z leasingu w grudniu 2021 r. Samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych - ostatnia faktura nie została odliczona od dochodu. Czy sprzedaż takiego samochodu muszę traktować jako przychód z działalności?

W przypadku gdy wykup miał miejsce jeszcze w 2021 roku i pojazd został wykupiony na cele prywatne a więc ostatnia faktura od leasingodawcy - wykupowa, nie została ujęta w kosztach (tym samym pojazd nie został wprowadzony do środków trwałych firmy) to sprzedaż samochodu po upływie 6 miesięcy od miesiąca wykupu będzie zwolniona z podatku. Nie ma znaczenia w tym przypadku, że sprzedaż będzie miała miejsce np. już w 2022 roku.

 1. Czy wykup w 2022 roku samochodu z leasingu na cele prywatne i następnie darowizna dla osoby z I grupy to wtedy bez PIT?

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu nie spowodowały zmiany sposobu rozliczania się z urzędem z tytułu przekazania darowizny. W związku z tym, jeżeli pojazd zostanie wykupiony na cele prywatne w 2022 roku a następnie przekazany w darowiźnie osobie z I grupy podatkowej to po stronie darczyńcy nie powstanie przychód do opodatkowania.

 1. Pracując na umowę o pracę i prowadząc działalność gospodarczą będę opłacać dwie składki zdrowotne?

Co do zasady zbieg tytułu do ubezpieczeń taki jak umowa o pracę oraz prowadzenie działalności nie daje zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z każdego z tytułów.

Jednak przepisy Nowego Ładu wprowadzą jeden wyjątek, kiedy przedsiębiorca będzie mógł być zwolniony z opłacania składki zdrowotnej z działalności. Będzie to możliwe jeśli będą spełnione dwa warunki jednocześnie:

 • z etatu będzie zarabiał nie więcej niż minimalne wynagrodzenie (w 2022 r. 3010 zł brutto),

 • w ramach działalności będzie się rozliczał w formie ryczałtu, a jego przychody nie będą przekraczały 50% minimalnego wynagrodzenia.

 1. Czy rezygnację z ulgi dla klasy średniej można wycofać?

Tak, można w dowolnym momencie roku zrezygnować z ulgi. Co ważne wycofania musi dokonać sam pracownik. Płatnik zaprzestanie naliczenia ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku od pracownika. 

 1. W przypadku pracownika z tytułu umowy o pracę do ulgi dla klasy średniej co się uwzględnia, przychód czy dochód?

 Kwotę ulgi przy wyliczaniu zaliczki na podatek oblicza się według następujących wzorów:

 • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

 • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

–gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy.

Czyli do wyliczenia kwoty ulgi dla klasy średniej bierze się pod uwagę przychód pracownika.

 1. Czy można nie stosować ulgi dla "klasy średniej" i dopiero w zeznaniu rocznym?

Tak, podatnik ma prawo w ciągu roku nie korzystać z ulgi dla klasy średniej i rozliczyć ją dopiero w zeznaniu rocznym za 2022 rok.

 1. Mama została poproszona o złożenie Pit-2, nigdy tego nie składała. Czy trzeba/warto ? Gdy ma tylko najniższą krajową?

 Oświadczenie to wskazuje o stosowanie kwoty wolnej od podatku. Składanie oświadczenia PIT-2 nie jest wymagane co roku jeśli pracownik złożył już u pracodawcy to oświadczenie i nadal korzysta z kwoty wolnej od podatku (do momentu jego wycofania).

 Jeśli do tej pory pracownik nie korzystał z odliczenia kwoty wolnej (nie składał wcześniej pracodawcy PIT-2), to oświadczenie PIT-2 składa swojemu pracodawcy przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

 1. Prowadzę JDG. Czy ulgę dla klasy średniej mogę rozliczać kwartalnie, czy tylko na koniec roku?

Mimo, że nie wynika to wprost z przepisów podatkowych (choć można tu bazować na art. 44 ust. 3 ustawy PIT) to zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów ulgę dla klasy średniej będzie można odliczać już w zaliczkach śródrocznych z tytułu podatku dochodowego. Zatem jeżeli na rozliczenie wybrano okres kwartalny - to raz na kwartał. Natomiast należy pamiętać, że to czy ulga dla klasy średniej przysługuje czy nie, zależy czy dochody mieszczą się z określonych przepisami widełkach od 68 412 zł do 133 692 zł. Jeżeli zatem np. w grudniu okaże się, że górny limit 133 692 zł został przekroczony to konieczne będzie by tę odliczoną wcześniej ulgę zwrócić. Dlatego też w przypadku jednoosobowych działalności można poczekać z odliczeniem ulgi na koniec roku do zeznania rocznego i dopiero tam, znając już ostateczną wysokość dochodów odliczyć ulgę jeśli będzie przysługiwała lub nie, jeśli warunki nie będą spełnione. 

 1.  Czy korzystniej jest rozliczać ulgę miesięcznie czy w zeznaniu rocznym?

Decyzja w tym zakresie zawsze należy do podatnika natomiast to na co należy zwrócić uwagę przy jednoosobowej działalności gospodarczej to fakt, że nie zawsze przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć jakie ostatecznie za dany rok osiągnie dochody. Spowodować to może taką sytuację, w której przedsiębiorca odliczy ulgę już w zaliczkach miesięcznych a na koniec roku będzie musiał ją zwrócić ponieważ jego dochód nie znajdzie się w określonych przepisami widełkach uprawniających do skorzystania z ulgi (od 68 412 zł do 133 692 zł). Dlatego też niektórzy przedsiębiorcy będą woleli poczekać z odliczeniem ulgi do zeznania rocznego składanego za 2022 rok. 

 1. Czy uzyskując dochody z pracy i jednocześnie prowadząc JDG opodatkowaną ryczałtem mam możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej przy rozliczeniu dochodu z pracy?

 Tak, ulga przysługuje tam gdzie dochody uzyskiwane są wg opodatkowania skalą podatkową i nie koliduje z odliczeniem ulgi prowadzenie działalności rozliczanej ryczałtem. Przychody dla celów ustalenia takiej ulgi nie sumują się wówczas z dochodami z działalności. 

 1.  Czy przy obliczaniu podstawy składki zdrowotnej na podstawie dochodu uwzględnia się kwotę wolną od podatku? 

Nie. Do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej brane są pod uwagę główne przychody i koszty oraz pomniejszenia o opłacone składki ZUS społeczne, ale bez uwzględniania pozostałych odliczeń których używa się podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów