Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy Polski Ład a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – czy to się opłaci? Kto zyska 4 mld zł na obniżeniu stawek ryczałtu?

Pojawiają się szczegóły dotyczące zagadnienia Nowy Polski Ład a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli tego, jak będzie wyglądała przyszłość przedsiębiorców, którzy zamiast skali podatkowej czy podatku liniowego wybiorą opodatkowanie ryczałtem. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów „w ich kieszeniach pozostaną 4 mld zł” – chodzi o przedsiębiorców, którzy wybiorą ryczałt, czyli podatek liczony od przychodu. Sprawdźmy, jakie zmiany wiążą się z zagadnieniem „Nowy Polski Ład a stawki ryczałtu”.

Obniżenie stawek ryczałtu do nawet 12% dla programistów – czyli Nowy Polski Ład a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z zapowiedzią premiera planowana jest obniżka stawek ryczałtu z 17% do 14% dla m.in:

 • nauczycieli udzielających korepetycji,

 • tłumaczy,

 • położnych i pielęgniarek,

 • techników dentystycznych,

 • lekarzy stomatologów,

 • lekarzy,

 • lekarzy weterynarii.

A tym, którzy są na stawce 15%, będą obniżone do 12%, co obejmie m.in.:

 • programistów,

 • fotografów,

 • hotelarzy,

 • parkingowców.

Ryczałtowa składka zdrowotna niezależna od wysokości przychodu!

Oprócz obniżenia stawek ryczałtu przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na wyliczanie podatku od przychodu, a nie dochodu – czyli podatek liczony od faktycznej sprzedaży bez pomniejszania jej o koszty z nią związane – zostaną przedstawione również inne warunki naliczania składki zdrowotnej. Przypomnijmy, że pierwsze propozycje dotyczyły tego, by składkę zdrowotną liczyć od dochodu (czyli na ryczałcie dochód = przychód, a więc składka liczona byłaby od całej sprzedaży, co obciążałoby i znacząco zmniejszało opłacalność ryczałtu). Obecnie ryczałtowcom proponuje się utrzymanie stawki zdrowotnej stałej – czyli podobnie jak funkcjonuje to dziś – ale na nieco wyższym poziomie. Aktualnie bowiem podstawą wyliczania składki zdrowotnej jest 75% średniego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Po zmianach podstawą byłoby 100% średniego wynagrodzenia z roku poprzedniego, czyli na przykładzie dla roku 2021 różnica w wysokości składki wyniosłaby około 125 zł:

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku wyniosło 5656,51 zł

Podstawa składki zdrowotnej – dziś 

Wysokość opłacanej składki – dziś

Planowana podstawa składki zdrowotnej – Nowy Polski Ład

Planowana wysokość opłacanej składki Nowy Polski Ład

4242,38

383,81

5656,51

509,09

Zarabiasz do 10 tys. i masz małe koszty – to się może opłacić!

Spójrzmy, jak szacowane rozliczenie na podstawie planowanych zmian (mogą ulec modyfikacji) będzie wyglądać na przykładzie:

Miesięczne zarobki przedsiębiorcy – programisty przychody: 7000, koszty: 800, dochód: 6200

Ryczałt 15% dziś

Ryczałt 12% planowany Nowy Polski Ład

Skala podatkowa dziś

Podatek liniowy dziś

1050

840 

1054

1178

Zobaczmy, jak wyglądałoby to przy uwzględnieniu składki zdrowotnej z wzięciem pod uwagę zapowiadanych zmian, czyli przy ryczałcie liczonej ryczałtowo, a przy zasadach ogólnych i skali w zależności od dochodu.

Miesięczne zarobki przedsiębiorcy – programisty przychody: 7000, koszty: 800, dochód: 6200

Ryczałt 15% dziś*

Składka zdrowotna dziś

Ryczałt 12% planowany Nowy Polski Ład*

Składka zdrowotna planowany Nowy Polski Ład

1050

383,81

840 

509,09

Skala podatkowa dziś*

Składka zdrowotna dziś

Skala podatkowa planowany Nowy Polski Ład

Składka zdrowotna planowany Nowy Polski Ład

1054

383,81

1054

558

Podatek liniowy dziś*

Składka zdrowotna dziś

Podatek liniowy planowany Nowy Polski Ład

Składka zdrowotna planowany Nowy Polski Ład

1178

383,81

1178

558

Oszczędność przy wyborze ryczałtu na składce zdrowotnej wynosiłaby 49 zł, a na podatku minimum 200 zł.

*wyliczenia nie obejmują odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Jak można zauważyć na powyższych przykładach, opodatkowanie ryczałtem przy niskich kosztach byłoby dla większości przedsiębiorców (wyliczenia na przykładzie programistów) opłacalne, w przypadku gdyby zapowiadane przez rząd plany w tym zakresie zostały zrealizowane. Co więcej, programista o jeszcze wyższym dochodzie niż w przykładzie, np. na poziomie 10 tys. zł, byłby jeszcze bardziej chroniony przed skutkami zmian w podatku liniowym i na zasadach ogólnych w Nowym Polskim Ładzie:

Miesięczne zarobki przedsiębiorcy – programisty przychody: 11 000, koszty: 1000, dochód: 10 000

Ryczałt 15% dziś*

Składka zdrowotna dziś

Ryczałt 12% planowany Nowy Polski Ład*

Składka zdrowotna planowany Nowy Polski Ład

1650

383,81

1320

509,09

Skala podatkowa dziś*

Składka zdrowotna dziś

Skala podatkowa planowany Nowy Polski Ład

Składka zdrowotna planowany Nowy Polski Ład

1700

383,81

1700

900

Podatek liniowy dziś*

Składka zdrowotna dziś

Podatek liniowy planowany Nowy Polski Ład

Składka zdrowotna planowany Nowy Polski Ład

1900

383,81

1900

900

Oszczędność przy wyborze ryczałtu na składce zdrowotnej wynosiłaby min. 400 zł, a na podatku minimum 380 zł 

*wyliczenia nie obejmują odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Na ostateczne wyliczenia i szacunki trzeba jednak poczekać, aż ukażą się projekty ustaw, które pozwolą na bardziej szczegółowe i dokładne analizy.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Zmiany formy opodatkowania nie można dokonać w trakcie roku, ale nowe przepisy nie wejdą wcześniej niż od stycznia 2022 roku. W celu zmiany formy opodatkowania należy zgłosić zmianę na druku CEIDG-1 jako aktualizację w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. Czyli w praktyce termin na to, by zmienić formę opodatkowania obowiązującą od roku 2022 upływa 20 lutego 2022 (zakładając, że pierwsza sprzedaż dla roku 2022 będzie wykonywana już styczniu). Zatem do 20 lutego 2022 roku przedsiębiorca ma czas na to, by zdecydować się na zmianę formy opodatkowania.