0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ma wyglądać nowy Polski Ład? Zmiany w podatkach, składkach i emeryturach

  • nowy ład

Wielkość tekstu:

Od kiedy obowiązuje Polski Ład? 

Zapowiadane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Na początku października posłowie przekazali stosowne dokumenty do senatu, który musi rozpatrzyć je w ciągu 30 dni i do 3 listopada przyjąć zmiany, odrzucić je lub zaproponować poprawki. Następnie projekt wróci do sejmu, który zadecyduje, czy przyjmuje ewentualne poprawki. Program musi zostać ostatecznie zatwierdzony przez prezydenta. 

Aby przepisy obowiązywały od nowego roku, do końca listopada 2021 r. rząd musi zatwierdzić poprawki w projekcie. Oznacza to zakończenie procesu legislacyjnego i odpowiednią publikację w Dzienniku Ustaw. 

Polski Ład – zmiany 

Wejście programu w życie w trakcie roku podatkowego może spowodować liczne komplikacje, m.in. konieczność wyliczania proporcji rocznych kwot czy limitów dla dni i miesięcy. Polski Ład zakłada zarówno nowe rozwiązania, jak i modyfikację już istniejących przepisów w obszarach podatków, ubezpieczeń społecznych, budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, emerytur, działalności gospodarczej i rolnictwa.

Nie wiadomo jeszcze, czy przepisy związane z Polskim Ładem wejdą w życie od nowego roku. Jeśli nie masz czasu sprawdzać na bieżąco zmian, warto zaopatrzyć się w program do rozliczania podatków (np. CloudTax.pl, który możesz kupić przez stronę https://home.pl/marketplace/programy-ksiegowe/), który jest stale aktualizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Sprawdź, czy oferuje go dostawca usług internetowych, z którego rozwiązań korzystasz. Jeszcze więcej rozwiązań dla przedsiębiorców znajdziesz na stronie home.pl.

Emerytury bez podatku – kto i ile zyska?

Kwota wolna od podatku ma od 2022 r. wynosić 30 tys. zł brutto. Limit dotyczy emerytów oraz osób zatrudnionych zarówno na podstawie umów o pracę, jak i cywilnoprawnych. Zmiana nie wpłynie na pracowników do 26. roku życia, którzy nie odprowadzają podatku dochodowego. Uprawnione do tzw. zerowego podatku będą również osoby zarabiające pensję minimalną, która obecnie wynosi 3010 zł brutto. PIT-0 rozliczą też rodziny z czwórką dzieci oraz seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie pobierają świadczeń z tego tytułu. Na zmianach w zerowym podatku ma skorzystać ok. 100 tys. osób. Ulgą będą objęci podatnicy, których roczny dochód nie przekroczy 85 528 zł. Seniorzy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, mogą również wykorzystać nową kwotę wolną od podatku – wtedy będzie on naliczany po osiągnięciu rocznych przychodów wyższych niż 115 528 zł. 

Polski Ład – składka zdrowotna

Obliczanie składki zdrowotnej będzie wyglądało inaczej niż dotychczas – nie będzie jej można odliczać od podatku. Co więcej, będzie również pobierana od członków zarządu spółek.

Składka zdrowotna dla osób rozliczających się według podatku liniowego wyniesie 4,9% dochodów. Dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego składka sięgnie 9% i będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia oraz wielkości przychodów przedsiębiorstwa:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł (składka ok. 300 zł),
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia dla firm o rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł (składka ok. 500 zł),
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia dla firm o rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł (składka ok. 900 zł).

Minimalna składka w 2022 roku wyniesie 270,90 zł. Zapłacą ją również osoby, które w danym roku nie odnotują zysków. Wówczas, aby uzyskać zwrot zapłaconej składki, do końca maja będą musiały złożyć wniosek do ZUS-u.

Polski Ład – ryczałt

Obniżone zostaną stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla niektórych zawodów:

  • medycy, lekarze, dentyści, weterynarze, psychologowie, pielęgniarki, fizjoterapeuci – 14%,
  • niektóre zawody z sektora IT, architekci, inżynierowie – 12%.

Polski Ład – zmiany w podatkach

Oprócz wspomnianych modyfikacji rząd zapowiedział również inne zmiany podatkowe, m.in.:

  • Podwyższenie progu podatkowego – po wprowadzeniu przepisów próg 32% będzie obowiązywał od 120 tys. zł dochodu;
  • Modyfikację tzw. estońskiego CIT-u, czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych – rezygnację z górnego limitu przychodów, wynoszącego obecnie 100 mln zł;
  • Nowy katalog spółek uprawnionych do opodatkowania ryczałtem – od wejścia programu w życie ryczałtem będą mogły być opodatkowane również spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne.

Artykuł partnera, tekst zewnętrzy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów